pas­toraats­groep

Praktisch
De leden van de pas­toraats­groep worden benoemd door de pastoor. De pastorale activiteiten zijn ingedeeld in vijf werkvelden, die elk hun ver­tegen­woordiger hebben. Het gaat dan om de groepen Liturgie, Diaconie, Catechese, Pastoraat en levensbegeleiding en Gemeenschapsopbouw. Daarnaast kent de groep nog een vice-voorzitter.
Binnen elk werkveld zijn diverse werk­groepen actief. Deze groepen staan elders op deze website beschreven. De pas­toraats­groep komt iedere eerste donderdag van de maand bij elkaar. De vice-voorzitter neemt, op vaste invitatie, deel aan de vergaderingen van het kerk­bestuur om een goede com­muni­catie te waarborgen.

Informatie
Voor praktische informatie kunt u het beste contact opnemen met de contactpersonen van de werk­groepen. Adressen en tele­foon­num­mers vindt u in de infor­matie­gids van de parochie.

Online kunt U het volgende vinden: