Huidige parochiebestuur

Achtergrond - Petrus Parochie
In Heesch is ongeveer in het midden van de 13e eeuw de eerste parochie gesticht. De oudst bekende kerk was toegewijd aan St. Petrus Banden en dateert uit de 15e eeuw. Deze kerk lag echter niet op de locatie waar zich de huidige parochie bevind. Daar is - op 27 november 1865 - begonnen met de nieuwbouw van een kerk en pastorie. In de loop der jaren werd de kerk steeds verfraaid.

Met de bevrijding van Heesch in 1944 kreeg de kerk het zwaar te voortduren en moest er gerestaureerd worden. Dit duurde tot 1961, waarbij er een brand ontstond in de oude parochie. Op 30 juni 1961 ging het oude gebouw in vlammen op.

Achtergrond - Emmaus Parochie
Er is vaker het idee geweest een tweede parochie in Heesch op te richten. Het duurde echter tot 1959 tot de plannen concreter werden. Toen werd het noodzaak, omdat de Petrus Kerk te klein bleek voor het aantal gelovigen.
In 1962 werd besloten tot oprichting van een nieuwe parochie, met als grens de lijn Schoonstraat- Kloosterstraat. Op 18 december 1965 werd bouwpastoor Scheepens officieel ge´nstalleerd. In februari kan met de bouw begonnen worden en op 21 december 1968 wordt de nieuwe kerk officieel ingezegend door Mgr. van Laarhoven, vicaris-generaal van het bisdom.
Informatie