Pastoraatsgroep

Bereik­baarheid buiten openings­tijden
Wanneer u belt voor een pastor en het gastteam is niet aanwezig, hoort een ingesproken bandje. Voor zeer dringende zaken (zoals uitvaart, ziekenzalving of –zegening) kunt u het mobiele nood­nummer van de parochie bellen: 06 54 62 55 31. Gelieve dit nummer alleen in geval van nood te gebruiken. Degene die u onder dit nummer te woord staat, zorgt ervoor dat u in nood­gevallen in contact komt met een pastor.
E-mail
U kunt de pastores en de administratie ook per e-mail bereiken: